Informace o nákladech a poplatcích spojených s investičními nástroji a investičními službami

Na základě prováděcího nařízení ke směrnici MiFID II č. 2017/565 je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. povinna poskytovat klientům každoročně zpětně informace o všech nákladech a poplatcích spojených s investičními nástroji i investičními a doplňkovými službami zaplacenými klientem. Informace o poplatcích a nákladech se poskytují každému klientovi individuálně, a to ve formě přehledu přiloženému k výpisu z majetkového účtu zasílaného za poslední kvartál kalendářního roku.

 

Nové položky související se souhrnným přehledem poplatků a nákladů jsou podrobně popsány níže.

 

Pokud jsou vám níže uvedené vysvětlující informace nejasné, neváhejte se obrátit na vašeho bankéře.

Poplatek

Jedná se o druh poplatku v jednotlivých řádcích. Na konci tabulky je pak uveden součet všech zaplacených poplatků klientem za předchozí kalendářní rok včetně srovnání s celkovou hodnotou portfolia (v %).

Přímo strženo klientovi (Ano/Ne)

Ano = přímo uhrazeno klientem, tzn. že se tato suma přímo strhla z peněžního účtu klienta;

Ne = nebylo přímo uhrazeno klientem, tzn. že se tato suma přímo nestrhla z peněžního účtu klienta, ale byla průběžně započítávaná v celkové hodnotě investice.

Obdržené bankou
Obdržené třetí stranou

Obdržené bankou = výše poplatku, který obdržela UniCredit Bank;

Obdržené třetí stranou = výše poplatku, který obdržela třetí strana (např. správce fondu, emitent cenného papíru nebo burza, na které byl obchod realizovaný)

Procento vůči hodnotě portfolia

Jedná se o % vyjádření poplatku obdrženého bankou nebo třetí stranou vůči celkové hodnotě portfolia.

Regulatorní zařazení

služba = poplatek souvisel s poskytnutím investiční služby klientovi (např. evidence cenných papírů na majetkovém účtě, zprostředkování nákupu/prodeje na burze apod.);

produkt = poplatek souvisel přímo s investičním produktem (např. manažerský poplatek podílového fondu)

Spinning wheel animation

Loading