Získejte s U kontem každý měsíc 100 Kč.

Akce platí do 31.12.2018. Účet pro všechny, kteří chtějí dostávat odměny.

Navíc 500 Kč při změně banky

Účet pro všechny, kteří chtějí místo placení poplatků dostávat odměny:

  • Získejte 100 Kč na účet každý měsíc - alespoň za jednu elektronickou úhradu a jednu platbu kartou měsíčně
  • Mimořádná odměna 500 Kč při změně banky 

S U kontem navíc získáte:

  • Vedení účtu zdarma (stačí si měsíčně posílat příjem ve výši alespoň 12 000 Kč)
  • Elektronické transakce zdarma
  • Výběry hotovosti ze všech bankomatů zdarma

Podmínky kampaně (PDF, 75 kB)

Navíc 500 Kč při změně banky


Účet pro všechny podnikatele a firmy s ročním obratem do 10 milionů Kč, kteří chtějí místo placení poplatků dostávat odměny:

  • Získejte 100 Kč na účet každý měsíc alespoň za dvě měsíční elektronické úhrady
  • Mimořádná odměna 500 Kč při nastavení pravidelných úhrad sociálního a zdravotního pojištění

S U kontem BUSINESS navíc získáte:

  • Vedení účtu zdarma
  • Elektronické transakce zdarma
  • Výběry hotovosti ze všech bankomatů zdarma

Podmínky kampaně (PDF, 75 kB)


Kampaň probíhá v období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Banka si vyhrazuje právo kampaň změnit, prodloužit nebo ji předčasně ukončit.

Do Kampaně bude zapojen klient, který po založení Konta potvrdil svůj zájem zúčastnit se Kampaně přes Formulář ve svém internetovém bankovnictví. Formulář pro potvrzení zájmu bude v internetovém bankovnictví dostupný od třetího dne po založení Konta do posledního dne měsíce následujícího po založení Konta.

Podmínky získání odměn pro produkty U konto, U konto pro mladé, U konto TANDEM, U konto PREMIUM: Klient získává měsíční odměnu 100 Kč v případě alespoň jedné úhrady kartou zapojenou do založeného U konta a jedné odchozí elektronické úhrady ze založeného U konta v kalendářním měsíci. Podmínkou pro vyplacení odměny 500 Kč je podepsání formuláře Žádost o změnu banky a kladné dokončení procesu Mobility.

Podmínky získání odměn pro produkt U konto BUSINESS: Klient získává měsíční odměnu 100 Kč v případě dvou odchozích úhrad zadaných prostřednictvím přímého bankovnictví v kalendářním měsíci. Podmínkou pro vyplacení odměny 500 Kč je realizace prvního trvalého příkazu sloužícího k úhradě záloh sociálního a zdravotního pojištění.

Detailní podmínky Kampaně nebo informace o jakékoliv změně jsou zveřejněny na stránkách www.unicreditbank.cz/ukonto_kampan.
Informace k výběrům z bankomatů – Banka transakce nezpoplatňuje, avšak provozovatelé bankomatů mohou účtovat své vlastní poplatky. Klient je o účtování poplatku informován na obrazovce bankomatu a má možnost transakci odmítnout.

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Spinning wheel animation

Loading