INVESTICE GOODS4LIFE

 

Pojištění s investiční složkou

100% KAPITÁLOVÁ OCHRANA – JEDNORÁZOVÉ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Více informací

Díky spolupráci s Allianz pojišťovnou vám nabízíme jednorázové investiční životní pojištění MOJEINVESTICE GOODS4LIFE se 100% kapitálovou ochranou a bez vstupního poplatku. Pojistěte se pro případ smrti nebo smrti následkem úrazu na dobu šesti let s možností se současně podílet na výkonnosti akcií evropských společností podnikajících v oborech potravinářství, zdravotnictví, farmacie a spotřebního zboží, které jsou zároveň vysoko hodnoceny z pohledu jejich environmentální a společenské odpovědnosti (ESG téma).

 

V případě pojistné události vám Allianz pojišťovna vyplatí zpět minimálně zaplacené pojistné.

Při splnění zákonných podmínek si můžete snížit daňový základ až o 24 000 Kč.

Životní pojištění MOJEINVESTICE GOODS4LIFE se 100% kapitálovou ochranou je možné si sjednat pouze do 25.6.2021 v našich pobočkách nebo s naším bankéřem po telefonu.

 

Jednorázové investiční životní pojištění

 • Životní pojištění pro případ smrti, smrti následkem úrazu.
 • 100% kapitálová ochrana v případě pojistné události nebo dožití: Allianz pojišťovna vyplatí pojistné plnění, které bude odpovídat minimálně zaplacenému pojistnému.
 • Střednědobý horizont investice 6 let.

 

ESG téma

 • Je reprezentováno indexem UC ESG Goods for Life Strategy (referenční index).
 • Výkonnost referenčního indexu závisí na výkonnosti akcií evropských společností podnikajících v oborech potravinářství, zdravotnictví, farmacie a spotřebního zboží.
 • Do referenčního indexu se zahrnují pouze akcie společností s nejvyššími ESG ratingy, které hodnotí podnikání společností z pohledu jejich environmentální a společenské odpovědnosti.

 

Parametry produktu

 1. Životní pojištění pro případ smrti, smrti následkem úrazu.
 2. 100% kapitálová ochrana v případě pojistné události nebo dožití.
 3. Bez vstupního poplatku.
 4. Možnost volby obmyšlené osoby.
 5. Produkt je veden v českých korunách.
 6. Při splnění zákonných podmínek lze snížit daňový základ až o 24 000 Kč.

 

Jak sjednat

Kontaktujte svého bankéře. Pojištění si s ním můžete sjednat i na dálku po telefonu nebo navštivte jednu z našich poboček ve vašem okolí.

 

Důležité dokumenty:

 

Uvedené informace mají pouze informativní povahu, nepředstavují návrh na uzavření smlouvy a nemohou vzhledem ke svému rozsahu nahradit předsmluvní informace, podmínky pojištění a pojistnou smlouvu ani poskytnout jejich kompletní shrnutí. Uvedené informace nepředstavují osobní poradenství ani doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic a pojištění, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Další informace o produktu naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací (KID).

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo