AMUNDI FUND SOLUTIONS – BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026

Aktuálně velmi zajímavá příležitost na dluhopisovém trhu. Fond má předem známý čistý očekávaný výnos – 6,38 %* ročně. Výnos se počítá na základě splatných úroků z dluhopisů důkladně vybraných do portfolia fondu, které se budou držet do jejich splatnosti, tzn. maximálně do března 2026.

Dlouhodobé investování, čas a trpělivost jsou klíčem k dosažení větších finančních cílů. Jenže nepodléhat emocím, nejednat unáhleně, zvláště když přijdou tržní změny, není vždy jednoduché.

Proto společnost Amundi přichází s „Buy and Watch“, konzervativní strategií ve stylu „Kup a sleduj“. Strategie kombinuje to nejlepší z držení jednoho dluhopisu a z podílu na dluhopisovém fondu. Kombinuje tedy to nejlepší z obou světů – diverzifikaci, konkrétní splatnost, aktivní správu portfolia i očekávaný výnos.

 

Hlavní parametry:

  • investice, která díky očekávanému výnosu může zmírňovat dopady inflace
  • investice primárně do amerických dluhopisů s vysokým očekávaným výnosem
  • čistý očekávaný roční výnos 6,38 %, za celé investiční období více než 25 %
  • splatnost 4 roky
  • snížení rizika investice prostřednictvím diverzifikace, investice do více než 100 dluhopisů z různých segmentů, což je výhodné oproti investici do jednoho dluhopisu
  • krátké upisovací období, pouze od 10. ledna do 9. března 2022

 

Sektorové rozložení portfolia

Buy and watch graf

Zdroj: Amundi.cz


Předpokládaný životní cyklus Buy & Watch

Životní cyklus Amundi Fund Solutions – Buy & Watch US High Yield Opportunities 03/2026 začíná dvouměsíčním upisovacím obdobím, které končí 9. března 2022. Po jeho konci již nebude možné podávat další pokyny k nákupu. Výstupní poplatek při zpětném odkupu před splatností fondu jsou 2 % a jedná se o příjem ostatních podílníků fondu. Po uplynutí doby splatnosti fondu dojde k vyplacení peněz investorům.

V případě zájmu navštivte nejbližší pobočku UniCredit Bank.

 

  • PDF leták fondu
  • Ceník - (tabulka pro jednorázové investice a sloupec ,,Dluhopisové a ostatní podfondy”)

*Očekávaný roční výnos 6,38 % (výnos pro korunovou třídu k datu 23. 12. 2021) = 4,3 % (hrubý výnos v EUR) − 1,22 % celkové náklady fondu (včetně nákladů na měnové zajištění) + 3,6 % (dodatečný profit z měnového zajištění, který vychází z kladného rozdílu mezi korunovými a eurovými úrokovými sazbami, aktuální sazba k 23. 12. 2021) − 0,3 % (potenciální dopad nákladů do rezolučního fondu ČNB na konci kalendářního roku). Očekávaný roční výnos se může mírně měnit vzhledem k aktuálnímu tržnímu prostředí a jeho hodnota je na týdenní bázi aktualizována na webu www.amundi.cz. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 1,20 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu přibližně do splatnosti.


Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Podrobné informace o pravidlech poskytování investičních služeb bankou včetně základního popisu dodržování regulatorních pravidel a principy ochrany zákazníků investičního bankovnictví naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o rizicích souvisejících s investičními službami naleznete rovněž v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o pobídkách jako možném střetu zájmů naleznete v dokumentu Politika střetu zájmů. Archiv těchto informací v MiFid – Archiv dokumentů. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v UniCredit Bank.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo