AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025

Fond má předem známý čistý očekávaný výnos okolo 3 %* ročně. Výnos se počítá na základě splatných úroků z důkladně vybraných dluhopisů do portfolia fondu, které se budou držet do jejich splatnosti, tzn. do března roku 2025.

Dlouhodobé investování, čas a trpělivost jsou klíčem k dosažení větších finančních cílů. Jenže nepodléhat emocím, nejednat unáhleně, zvláště když přijdou tržní změny, není vždy jednoduché.

Proto společnost Amund přichází s "Buy a Watch", konzervativní strategií ve stylu "Kup a Sleduj". Strategie kombinuje to nejlepší z držení jednoho dluhopisu a z podílu na dluhopisovém fondu. Kombinuje tedy to nejlepší z obou světů - diverzifikaci, konkrétní splatnost, aktivní správu portfolia i očekávaný výnos.

 

Investujte dnes do budoucnosti

Proč si myslíme, že je investice do amerických dluhopisů výhodná? Na tuto otázku odpovídá portfolio manažer fondu Dowling Tim.

Věříme, že americké hospodářství bude procházet v roce 2021 silným zotavením. Odvětví a firmy, které byly zasaženy nejvíce covidovou krizí, se budou postupně dostávat do ziskovosti, jak se život bude vracet k normálu. Lidé začnou znovu chodit do kin, bude se znovu létat, spotřeba ropy poroste. Návrat k tradiční ekonomice odráží portfolio fondu Buy & Watch. Najdeme zde dluhopisy, které vydaly například provozovatelé sítě kin, specialista na leasing letadel, nebo společnost, která je největší dodavatel ropných soustav v Kanadě.

 

Sektorové a geografické rozložení portfolia

Buy and watch graf

 

Buy and watch graf

 

Předpokládaný životní cyklus Buy & Watch

Životní cyklus Amundi Fund Solutions - Buy & Watch US High Yield Opportunities 03/2025 začíná 2-měsíčním upisovacím obdobím, které končí 17. března 2021. Po jeho konci již nebude možné podávat další pokyny k nákupu. Výstupní poplatek při zpětném odkupu před splatností fondu je 2 % a jedná se o příjem ostatních podílníků fondu. Po uplynutí doby splatnosti fondu dojde k vyplacení peněz investorům. V případě zájmu navštivte nejbližší pobočku UniCredit Bank.

 

  • PDF leták fondu
  • Ceník - (tabulka pro jednorázové investice a sloupec ,,Dluhopisové a ostatní podfondy”)

 

Očekávaný roční výnos 3,15 % (výnos pro korunovou třídu k datu 22.1.2021) = 4,12 % (hrubý výnos v EUR) – 1,22 % celkové náklady fondu (včetně nákladů na měnové zajištění) + 0,25 % (dodatečný profit z měnového zajištění, který vychází z kladného rozdílu mezi korunovými a eurovými úrokovými sazbami). Očekávaný roční výnos se může mírně měnit vzhledem k aktuálnímu tržnímu prostředí a jeho hodnota je na týdenní bázi aktualizovaná na www.amundi.cz. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacení dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 1,20 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu přibližně do splatnosti.
 


Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Podrobné informace o pravidlech poskytování investičních služeb bankou včetně základního popisu dodržování regulatorních pravidel a principy ochrany zákazníků investičního bankovnictví naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o rizicích souvisejících s investičními službami naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o pobídkách jako možném střetu zájmů naleznete v dokumentu Politika střetu zájmů. Archiv těchto informací naleznete v MiFID – Archiv dokumentů. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v UniCredit Bank.

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo