AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE

Konzervativní investice do cenných papírů států a společností, které jsou dostatečně finančně silné a zároveň splňují ta nejpřísnější kritéria ESG, čímž pozitivně ovlivňují svět kolem nás.

Fond kombinuje dluhopisy a akcie (až 40 % portfolia) s důrazem na nízké kolísání investice. Výběr investic je postaven na důkladné analýze nejen finančních ukazatelů (silné rozvahy, atraktivní ocenění, udržitelnost zisků…), ale i přísných kritérií ESG – hodnocení dopadů na životní prostředí (E – enviromental), společenských dopadů (S – social) a dopadů z hlediska řízení společnosti (G – governance).

Společnosti, které si mohou dovolit dosahovat přísných kritérií ESG, musí být dostatečně finančně silné a často určují trendy ve svých odvětvích.

Co je důležité, tyto investice zároveň pomáhají zlepšovat naše prostředí a náš svět. Ve fondu tak nenajdeme zbrojní průmysl, alkohol či tabákové produkty, ani společnosti s kontroverzním vedením, využívající nekalé praktiky, dětskou práci nebo porušující lidská práva, ani společnosti, které postupně ničí životní prostředí. Fond dosahuje nejvyššího hodnocení 5 hvězd od ratingové agentury Morningstar.

Co získáte investováním?
Komu je fond určený?

,,Když investujete do fondu Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, investujete do společností, které mají pozitivní vliv na životní prostředí a na společnost.”

Investovat do fondu můžete od nízkých částek - v rámci jednorázové investice od 30 000 Kč, nebo pravidelné investice od 500 Kč měsíčně.

V případě zájmu kontaktujte svého bankéře nebo navštivte nejbližší pobočku UniCredit Bank, budeme se vám rádi věnovat.

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - leták (PDF)

Ceník najdete ZDE (tabulka pro jednorázové investice a program pravidelného investování RYTMUS - sloupec ,,Dluhopisové a ostatní podfondy”, tzn. nákupní poplatek je podle investovaného objemu 2 % nebo 1,5 %).

Investování do investičních nástrojů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Podrobné informace o pravidlech poskytování investičních služeb bankou včetně základního popisu dodržování regulatorních pravidel a principy ochrany zákazníků investičního bankovnictví naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o rizicích souvisejících s investičními službami naleznete v dokumentu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Základní informace o pobídkách jako možném střetu zájmů naleznete v dokumentu Politika střetu zájmů. Archiv těchto informací naleznete v MiFID – Archiv dokumentů. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v UniCredit Bank.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo