Přišel čas odlehčit vašemu rozpočtu na bydlení

Nečekejte na zvyšování úrokových sazeb a sjednejte si výhodné podmínky již nyní.

 • Nízká úroková sazba

 • Akceptace původního odhadu ceny nemovitosti

Spočítejte si

remove

add

remove

add

remove

Roky

add

Roky

Roky

Refinancování hypotečního úvěru

Nečekejte na zvyšování úrokových sazeb a sjednejte si výhodně podmínky již nyní, a to po telefonu z pohodlí svého domova. Převeďte si jednoduše svou hypotéku k nám.

Proč refinancovat s hypotékou

 

Průvodce hypotékou (PDF 507 kB)

Důležité dokumenty ke stažení

Refinancování je výrazně jednodušší, než když si berete novou hypotéku.

Za jakých podmínek mohu tuto hypotéku využít?

 • bezproblémové splácení Vašich stávajících úvěrů
 • jde o splacení dříve poskytnutého hypotečního úvěru u jiné banky určeného na bydlení

Příjmy nám nemusíte dokládat v případě, že:

 • ponecháte základní parametry stávající hypotéky beze změny (stejní dlužníci vyjma sňatku, zajištění nemovitostí k osobnímu bydlení)
 • máte další dodatečné úvěry v max. výši 300 000 Kč (netýká se osobní PRESTO půjčky poskytnuté UniCredit Bank)
 • splácíte již delší dobu Vaši hypotéku (při čerpání alespoň 18 anuitních splátek)

Kolik si mohu půjčit?

 • minimálně 200 000 Kč, maximálně bez omezení
 • půjčíme vám až 95 % odhadní hodnoty nemovitosti

 

Pojištění nemovitosti
Ochráníme váš dům či byt před celou řadou nepříznivých událostí, jako jsou požáry, povodně, výbuchy, krádeže, vandalismus a mnohé další.

Pojištění domácnosti Ochráníme vaši domácnost před celou řadou nepříznivých situací jako jsou pořáry, povodně, krádeže, výbuchy, vandalismus a mnohé další.

Pojištění odpovědnosti Vytopili jste sousedy? Rozbil váš potomek okno při fotbale? Shodili jste vázu v obchodě? Nemusíte se obávat, náhradu škody převezmeme za vás.

Pojištění schopnosti splácet
Při nečekaném výpadku příjmů budete schopni hradit měsíční splátky.

Důležité dokumenty ke stažení zde.

Kdy můžete úvěr splatit?

Úvěr můžete splatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy, a to zcela nebo z části. Žádost je však nutné podat     minimálně 10 pracovních dní před datem požadované předčasné splátky, a to písemně anebo osobně v pobočce banky.                                                     

 

Jaké náklady můžeme od vás požadovat?

A) V případě předčasného splacení úvěrů sjednaných nebo zrefixovaných po 1. 12. 2016 máme podle zákona o spotřebitelském úvěru právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které nám vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Když jsme s vámi uzavírali smlouvu o úvěru, vycházeli jsme z předpokladu, že hypoteční úvěr budete splácet po celou dobu trvání smlouvy, resp. alespoň po dobu fixace úrokové sazby. Tomu odpovídaly i podmínky, které jsme vám nabídli, včetně výše vaší úrokové sazby.

Pokud si přejete svůj hypoteční úvěr předčasně splatit a smlouvu ukončit dříve, vznikají nám s takovým splacením dodatečné a při uzavření smlouvy nepředpokládané náklady:

 1. Administrativní náklady
  Předčasné splacení úvěru musíme připravit a zpracovat, což nepatří do běžné správy úvěru. Při takovém zpracování nám vznikají administrativní náklady, které v současné době činí 1 500 Kč.
 2. Finanční náklady
  Váš hypoteční úvěr je úročen pevnou úrokovou sazbou, která je stejná po celou dobu vaší fixace. Každý hypoteční úvěr financujeme penězi, které získáváme na finančním trhu na podobnou dobu, jako je vaše doba fixace. Při získávání těchto zdrojů nám vznikají náklady a peníze na jejich placení získáváme právě z úroků vašeho hypotečního úvěru.
  Pokud svůj hypoteční úvěr předčasně splatíte, přestanete nám dále platit úroky. My ale musíme nadále platit náklady za peníze, kterými jsme váš hypoteční úvěr původně financovali, a to až do konce doby vaší fixace. Můžeme ovšem peníze z vašeho předčasně splaceného úvěru dále půjčit jako nový hypoteční úvěr za aktuální úrokovou sazbu hypotečních úvěrů v době vašeho předčasného splacení.
  Úrokové sazby se v čase mění. Může se stát, že vaše úroková sazba podle smlouvy byla vyšší, než je současná úroková sazba, za kterou poskytujeme hypoteční úvěry, a nejsme tedy schopni předčasně splacenou částku vašeho hypotečního úvěru nyní dále půjčit za stejných nebo lepších podmínek.
  V takovém případě nám vznikají v souvislosti s předčasným splacením vašeho hypotečního úvěru finanční náklady, které lze jednoduše popsat takto:
  Finanční náklady = výše vaší předčasné splátky × (rozdíl mezi vaší úrokovou sazbou a současnou úrokovou sazbou hypotečních úvěrů na zbylou dobu fixace) × doba zbývající do konce vaší fixace. 
  Samozřejmě nevyžadujeme zaplacení úroků z hypotečního úvěru, jako kdyby nebyl předčasně splacen, ale pouze své finanční náklady, které nám předčasným splacením vznikly (a které budeme muset bez ohledu na vaše předčasné splacení zaplatit za peníze, které jsme si obstarali, abychom vám mohli hypoteční úvěr poskytnout).     
  Pokud byla vaše úroková sazba nižší než současné úrokové sazby hypotečních úvěrů, žádné dodatečné finanční náklady nám nevznikají a nebudeme po vás žádné takové náklady požadovat.
  Současnou úrokovou sazbu pro účely náhrady finančních nákladů určujeme jako výši standardní pevné úrokové sazby hypotečních úvěrů s dobou fixace odpovídající době mezi vaší předčasnou splátkou a koncem vaší doby fixace.
  Pokud na přesně takovou dobu nenabízíme pevnou úrokovou sazbu, použijeme úrokovou sazbu pro nejbližší kratší dobu, na kterou pevnou úrokovou sazbu nabízíme (např. je-li taková doba 3,5 roku, použijeme úrokovou sazbu na 3 roky, kterou nabízíme). Pokud je taková doba kratší než 1 rok, použijeme úrokovou sazbu na 1 rok. 

 

B) V případě předčasného splacení úvěrů sjednaných před 1. 12. 2016 a po tomto datu nezrefixovaných máme nárok na kompenzační poplatek dle sazebníku nebo na náhradu nákladů stanovených v úvěrové smlouvě.        

Konkrétní výši částky, kterou vám zbývá doplatit, zjistíte od svého bankéře.

 

Jak můžete snížit náhradu nákladů?

Výši náhrady finančních nákladů ovlivňuje

 • výše vámi požadované předčasné splátky
 • zbývající doba do konce vaší fixace
 • výše aktuální úrokové sazby hypotečních úvěrů banky v porovnání s vaší úrokovou sazbou

Pokud chcete náhradu nákladů zcela vyloučit, je nejvhodnější dodržet vaši původní dobu fixace. Pokud úvěr předčasně splatíte ke konci aktuální doby fixace, budete mít předčasné splacení zcela zdarma.

 

A) Náhradu nákladů za předčasné splacení nepožadujeme, pokud je předčasné splacení provedeno:

 • v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení úvěru
 • v období, pro které není stanovena pevná úroková sazba (tj. když sazba není fixovaná, ale například variabilní)
 • do 3 měsíců po oznámení nové výše úrokové sazby bankou (tj. při refixaci a v období 3 měsíců před jejím datem)
 • v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity klienta, jeho manžela nebo registrovaného partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti hypoteční úvěr splácet
 • ve lhůtě 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a maximálně do výše 25 % vyčerpané jistiny úvěru

Pokud smlouva o hypotečním úvěru trvá ke dni předčasného splacení déle než 24 měsíců a úvěr je takto předčasně splácen v souvislosti s prodejem nemovitosti, která je předmětem zajištění či objektem úvěru; nemůže náhrada nákladů za předčasné splacení přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše úvěru, maximálně však částku 50 000 Kč.

 

B) Kompenzační poplatek za předčasné splacení nepožadujeme, pokud je předčasné splacení provedeno:

 • v období, pro které není stanovena pevná úroková sazba (tj. když sazba není fixovaná)
 • ve lhůtě 1 měsíce přede dnem konce aktuální doby fixace
Reprezentativní příklad

Datum podpisu smlouvy: 17. 7. 2015

Původní výše úvěru: 2 441 100 Kč

Úroková sazba: 2,19 % p. a.

Datum konce fixace: 25. 7. 2025

Datum předčasného splacení: 15. 9. 2020                                                       

Výše předčasné splátky: 2 081 197,20 Kč

 

Váš úvěr měl být do konce doby fixace (do 25. 7. 2025) úročen úrokovou sazbou ve výši 2,19 % p. a. My bychom při řádném splácení vašeho hypotečního úvěru podle dohodnutého splátkového kalendáře získali na úrocích celkem 199 857,55 Kč.

Pokud k 15. 9. 2020 předčasně splatíte ze svého úvěru částku 2 081 197,20 Kč, můžeme tuto částku půjčit jako jiný hypoteční úvěr do konce doby vaší fixace (do 25. 7. 2025, tedy na cca 5 let) za úrokovou sazbu pouze ve výši 1,69 % p. a. (to je sazba, kterou v době zpracování vaší žádosti o předčasné splacení obvykle a prokazatelně nabízíme pro hypoteční úvěry s dobou fixace na 3 roky). Za takovou dobu bychom získali na úrocích celkem 154 130,31 Kč.

Částka 45 727,25 Kč je pak rozdíl mezi úroky, které bychom byli získali z vašeho hypotečního úvěru při splácení po celou dobu vaší fixace, a mezi úroky, které bychom získali dalším půjčením vaší předčasně splacené částky do konce doby vaší fixace.

Tato částka je tak naším finančním nákladem, na jehož náhradu máme podle zákona o spotřebitelském úvěru právo.

Pokud zohledníme časovou hodnotu peněz (což zjednodušeně řečeno znamená, že částka obdržená hned má větší hodnotu než stejná částka obdržená později v budoucnu), pak tento rozdíl činí 45 253,26 Kč. 

Reprezentativní příklad:

Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 2 000 000 Kč. Doba trvání úvěru 300 měsíců. Úroková sazba 4,19 % p. a., pevná úroková sazba na 10 let. Výše měsíční splátky 10 768 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 4,28 % p. a. Do RPSN jsou započítány jednorázové náklady na vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč a ověření podpisu 30 Kč. Celková splatná částka 3 230 961,72 Kč.

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

 

Informace k úrokové sazbě:
Úroková sazba 3,99% je platná pro fixaci na 10 let a při poskytnutí úvěru ve výši maximálně 80% hodnoty poskytnutého zajištění.

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo