Každý může ušetřit s úrokem jen 3,89 % p.a.

 

 

 • Výhodná úroková sazba.

 • Bez zbytečného papírování.

 • Splácejte flexibilně: zvolte si den splátky nebo si splátku odložte.

Orientační kalkulačka

remove

add

remove

Měsíčně

add

Měsíčně

Měsíčně

Jak probíhá sjednání PRESTO Půjčky?

Zavoláme vám

Telefonicky s vámi domluvíme schůzku na nejbližší pobočce.

Přijdete na pobočku a přinesete sebou potřebné doklady

Budete potřebovat občanský průkaz, potvrzení o příjmu nebo výpisy z účtu, případně daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok.

Sepíšeme s vámi Žádost o PRESTO Půjčku

Pokud bude vaše žádost schválena, připravíme půjčku podle vašich představ, podepíšeme Smlouvu o PRESTO Půjčce a peníze odešleme na váš účet.

Mohlo by vás zajímat

Důležité informace související se sjednáním PRESTO

Odměna za řádné splácení

Každý může ušetřit s úrokem jen 3,89% p.a. za řádné splácení

Při splnění podmínek získáte odměnu za řádné splácení. Řádné splácení půjčky přináší zajímavou úsporu.        

  měsíce
doba splácení při řádném splácení
60    66    72    84   
doba splácení bez řádného splácení 76    84    96    120   

Co pro odměnu udělat?

 • sjednejte si PRESTO Půjčku - Převedení úvěrů s dobou splatnosti 60, 66, 72 nebo 84 měsíců a řádně půjčku splácejte
 • neproveďte úplné předčasné splacení půjčky

 

Splnění podmínek pro získání odměny za řádné splácení je snadné

 

K přiznání odměny stačí:

 • pravidelné splácení úvěru bez úplné předčasné splátky
 • žádné prodlení splátky delší než 29 dní
 • prodlení s úhradou splátky maximálně 3 krát 6-29 dní (tzn. i při 5 denním zpoždění dokonce i každé splátky nepřicházíte o odměnu)

 

NAVÍC vás  ihned kontaktujeme prostřednictvím SMS, telefonu, později i dopisem, abyste měli možnost včas zareagovat a splátku uhradit a tak odměnu získat!

Parametry půjčky
 • výše půjčky od 20 000 Kč až do 1 000 000 Kč (nad 300 000 Kč může být vyžadován spolužadatel)
 • zajímavá úroková sazba 3,89% p.a. za řádné splácení opravdu pro KAŽDÉHO
 • volitelná doba splatnosti 12 – 120 měsíců
Proč si sjednat PRESTO Půjčku a komu je produkt určený?
 • odměna za řádné splácení
 • sami si zvolíte datum splácení a výši splátky
 • veškeré papírování včetně  komunikace s původními věřiteli vyřídíme za vás
 • možnost až pětkrát odložit splátku, nejdříve lze odložit desátou měsíční splátku
 • pojištění schopnosti splácet s volbou pojistného rizika
 • pro získání úvěru stačí jediná návštěva banky
 • čerpání bezprostředně po podpisu smlouvy přímo na váš účet

Komu je produkt určený

 • pokud jste starší 18-ti let, máte trvalý pobyt a příjmy v ČR, nejste ve zkušební či výpovědní lhůtě a je na vás telefonické spojení pak žádosti o půjčku nic nebrání
Pojištění schopnosti splácet

Víte, jak byste spláceli svoji PRESTO Půjčku v případě nemoci nebo ztráty zaměstnání? Pojištění schopnosti splácet nabízí jedno z řešení. Pojistka se vztahuje na úmrtí, invaliditu III. stupně, pracovní neschopnost nebo nedobrovolnou ztrátu zaměstnání či hospitalizaci.

Co získáte?

 • nižší cenu než u individuálních životních pojistek
 • možnost pojistit i ztrátu zaměstnání

Parametry produktu

 • pojištění schopnosti splácet vás ochrání v případě některých nepříjemných životních situací, např. při výpadku pravidelných příjmů a tedy neschopnosti splácet závazky vyplývající ze smlouvy o PRESTO Půjčce
 • pouze pro nové úvěry

Komu je produkt určený?

Všem žadatelům o PRESTO Půjčku, kteří splňují tyto podmínky:

 • je mladší 60 let
 • je zdráv
 • není ve starobním ani invalidním důchodu
 • není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků (nemá diabetes, může mít ale např. alergii)
 • není v pracovní neschopnosti

V případě rizika nedobrovolné ztráty zaměstnání klient navíc splňuje tyto podmínky:

 • je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou
 • byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době
 • nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou
 • pojištění pouze nových úvěrů

Jaké jsou výhody pro klienta?

 • chrání klienta a jeho rodinu
 • možnost pojištění proti riziku ztráty zaměstnání
 • žádné lékařské prohlídky
 • rychlost a snadnost sjednání, stačí vyslovit souhlas s Rámcovou pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami

Parametry produktu

Výběr z těchto balíčků:

 • pojištění v případě úmrtí, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti
 • pojištění v případě úmrtí, invalidity III. stupně a ztráty zaměstnání
 • pojištění v případě úmrtí, invalidity III. stupně a hospitalizace

Jaké doklady je potřeba doložit?

 • občanský průkaz
 • dokumenty ke stávajícím závazkům, které chcete převést  (např. výpisy z účtu, ze kterého jsou prováděny splátky půjček, výpisy z kreditní karty, smlouvy o úvěrech)
Průvodce PRESTO Půjčkou

Chcete se v klidu seznámit s parametry naší půjčky, vytiskněte si je a
přečtěte.

Průvodce PRESTO Půjčkou
Důsledky nedodržení závazků

Nezaplatíte-li v termínu splatnosti jakýkoli dluh vyplývající ze smlouvy, jste povinen z tohoto dluhu po splatnosti hradit Bance po dobu prodlení, vedle úroků sjednaných ve smlouvě, ještě úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v plném znění, aktuálně ve výši 8,25 % p. a. (ročně). Tato výše úroků z prodlení je brána jako maximální možná. Berete na vědomí, že neuhrazení splatného dluhu podle smlouvy je závažným porušením smlouvy a že Banka je v takovém případě oprávněna odstoupit od smlouvy s účinky odstoupení do budoucna a stanovit okamžitou splatnost celého úvěru, případně, aniž by odstoupila od smlouvy o úvěru, prohlásit veškeré nebo některé dlužné částky za okamžitě splatné.

Výše uvedený odstavec není uplatňován v období do 31.10.2020, kdy zastavujeme sankční úročení PRESTO Půjček, pokud klient požádá o využití ochranné doby podle § 4, 5 zákona č. 177/2020 Sb., o některých opařeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID - 19.

Banka před zesplatněním úvěru vyzve spotřebitele k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu 30 dnů.

Náklady spojené s vymáháním dlužné částky jsou uvedeny v Sazebníku.

Uvažujete o předčasném splacení?

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. O záměru úvěr zcela nebo zčásti splatit musíte Banku písemně informovat nejpozději do 5 dnů před datem Předčasné splátky.

Předčasné splacení úvěru lze provést zcela zdarma v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení úvěru.

Banka má nárok na účelně vynaložené náklady, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

Pokud se rozhodnete úvěr
předčasně splatit, nemáte nárok na Odměnu za řádné splácení.

FAQ a užitečné dokumenty

Jaké budu platit poplatky?

Abychom nemuseli zvyšovat cenu půjčky a promítat ji do úrokové sazby, ponechali jsme u půjčky pouze vstupní poplatek ve výši 1500Kč za sjednání půjčky.

Potřebuji spolužadatele?

U úvěrů nad 300 000 Kč můžeme vyžadovat spolužadatele. V případě SJM (Společné jmění manželů) je vyžadován vždy podpis čestného prohlášení druhého z manželů, pokud již není spolužadatelem daného úvěru.

Proč si mám sjednat pojištění schopnosti splácet?

Pojištění vás ochrání v případě nečekaných životních situací, např. v případě dlouhodobé hospitalizace, ztráty zaměstnání apod.

Jak požádat o odklad splátky?

Stačí zajít do banky a podepsat žádost o odklad splátky. Musíte tak učinit nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, aby byla splátka v následujícím měsíci odložena. Splátka je odložena vč. úroku. O odklad splátky můžete požádat nejdříve po 10-ti měsících řádného splácení. Odklad splátky učinit zcela zdarma až 5x v průběhu doby splácení.

Užitečné dokumenty

 

Reprezentativní příklad:

Chci si půjčit 250 000 Kč • Celková výše úvěru 251 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč • Doba trvání úvěru 96 měsíců (při nesplnění podmínek řádného splácení) • Úroková sazba 10,78 % p. a. • Výše měsíční splátky 3 921 Kč • Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 11,50 % (při nesplnění podmínek řádného splácení) • Celková splatná částka 379 041 Kč.

 

Při řádném splácení bude odměna realizována formou předčasné splátky bankou s tím, že doba splácení bude jen 72 měsíců, úroková sazba 3,89 % p. a. RPSN 4,52 % a celková částka splatná spotřebitelem 282 312 Kč. Výše měsíční splátky se nemění. Bližší podmínky odměny najdete v úvěrové smlouvě.

 

Odměna za řádné splácení půjčky se vztahuje jen na PRESTO Půjčku – Převedení úvěrů a PRESTO Půjčku na cokoliv pro jakoukoliv výši úvěru s dobou splatnosti 76, 84, 96 nebo 120 měsíců (předčasná splátka bankou po 60, 66, 72 nebo 84 měsících), při řádném splácení klientem a neuskutečnění úplného předčasného splacení půjčky. 

 

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo