Bydlení podle vašich představ? Konečně!

Díky PRESTO Půjčce na bydlení získáte

 • Až 1 000 000 Kč, bez zajištění nemovitostí.

 • Na doložení účelu máte až 6 měsíců.

 • Odměna za řádné splácení.

Spočítejte si

remove

add

remove

Měsičně

add

Měsičně

Měsičně

PRESTO Půjčka na bydlení

Naplňte seznam svých přání! Využijte PRESTO Půjčku na financování potřeb spojených s bydlením.

Proč si sjednat PRESTO Půjčku?

 • půjčíme vám až 1 000 000 Kč na zlepšení vašeho bydlení, a to bez nutnosti zajištění nemovitostí
 • splácet můžete až 120 měsíců, na doložení účelu úvěru máte až 6 měsíců
 • při doložení účelu vám dáme ješte výhodnější úrokovou sazbu než u PRESTO Půjčky na cokoliv
 • díky odměně za řádné splácení se vám sníží celkové náklady na půjčku a získáte úrokovou sazbu jen 3,89% p.a.
 • až 5× si můžete odložit splátku (nejdříve lze odložit desátou měsíční splátku)
 • využijte výhody pojištění schopnosti splácet s volbou pojistného rizika

 

PRESTO Půjčka na bydlení (PDF, 537 kB)

Průvodce PRESTO Půjčkou (PDF, 842 kB)

Produktový list (PDF, 629 kB)

Podmínky předčasného splacení úvěru

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. O záměru úvěr zcela nebo zčásti splatit musíte Banku písemně informovat nejpozději do 5 dnů před datem předčasné splátky.

 

Předčasné splacení úvěru lze provést zcela zdarma v následujících případech:

 • do výše 25 % z celkové výše úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o úvěru
 • v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení úvěru
 • v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka, nebo jeho manžela/partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti splácet úvěr.

V ostatních případech má Banka nárok na účelně vynaložené náklady, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Účelně vynaložené náklady Banky nesmí přesáhnout výši úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

V případě předčasného splacení spojeného s prodejem nemovitosti, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovitosti bylo financováno tímto úvěrem a kdy je doba trvání úvěrové smlouvy delší než 24 měsíců, nesmí účelně vynaložené náklady Banky přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše úvěru, max. však 50.000 Kč.

Důsledky nedodržení závazků

Nezaplatíte-li v termínu splatnosti jakýkoli dluh vyplývající ze smlouvy, jste povinen z tohoto dluhu po splatnosti hradit Bance po dobu prodlení, vedle úroků sjednaných ve smlouvě, ještě úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v plném znění, aktuálně ve výši 10 % p. a. (ročně). Tato výše úroků z prodlení je brána jako maximální možná. Berete na vědomí, že neuhrazení splatného dluhu podle smlouvy je závažným porušením smlouvy a že Banka je v takovém případě oprávněna odstoupit od smlouvy s účinky odstoupení do budoucna a stanovit okamžitou splatnost celého úvěru, případně, aniž by odstoupila od smlouvy o úvěru, prohlásit veškeré nebo některé dlužné částky za okamžitě splatné.

Banka před zesplatněním úvěru vyzve spotřebitele k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu 30 dnů.

Náklady spojené s vymáháním dlužné částky jsou uvedeny v Sazebníku.

ZÍSKEJTE ODMĚNU ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ.

KAŽDÝ MŮŽE UŠETŘIT S ÚROKEM JEN 3,89 % p. a. ZA ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ

Řádné splácení půjčky přináší zajímavou úsporu.

  měsíce
doba splácení při řádném splácení
60    72    84   
doba splácení bez řádného splácení 76    96    120   

Při řádném splácení bude odměna realizována formou předčasné splátky bankou.

 

Co pro odměnu udělat?

 • sjednejte si PRESTO Půjčku na bydlení s dobou splatnosti 60, 72 nebo 84 měsíců
 • řádně půjčku splácejte
 • neproveďte předčasné splacení celé ani části půjčky

 

Je splnění podmínek pro získání odměny za řádné splácení snadné?

ANO, i když se zpozdíte se splácením třeba o jeden den.

 

Co stačí k přiznání odměny?

 • pravidelné splácení úvěru bez předčasné splátky
 • doložení účelu (máte na to až 6 měsíců)
 • žádné prodlení splátky delší než 29 dní
 • prodlení s úhradou splátky maximálně 3 krát 6 - 29 dní (tzn. i při 5 denním zpoždění, dokonce u každé splátky, nepřicházíte o odměnu)

 

NAVÍC: kontaktujeme vás prostřednictvím SMS, telefonu, později i dopisem, abyste měl/a možnost včas zareagovat a splátku uhradit a tak o odměnu nepřijít.

 

Nabízíme vám řešení pro případ neočekávaných životních situací. Pojištění schopnosti splácet se vztahuje na úmrtí, invaliditu III. stupně, pracovní neschopnost nebo nedobrovolnou ztrátu zaměstnání či hospitalizaci.


Co získáte?

 • nižší cenu než u individuálních životních pojistek
 • možnost pojistit i ztrátu zaměstnání

 

Komu je produkt určený?

 • mladším 60 let
 • je zdráv
 • není ve starobním ani invalidním důchodu
 • není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků (nemá diabetes, může mít ale např. alergii)
 • není v pracovní neschopnosti

V případě rizika nedobrovolné ztráty zaměstnání klient navíc splňuje tyto podmínky:

 • je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou
 • byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době
 • nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou
 • pojištění pouze nových úvěrů

 

Výhody pro vás

 • ochrana vás a vaší rodiny
 • možnost pojištění proti riziku ztráty zaměstnání
 • žádné lékařské prohlídky
 • rychlé a snadné sjednání, stačí vyslovit souhlas s Rámcovou pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami

 

Můžete vybírat z těchto balíčků

 • pojištění v případě úmrtí, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti
 • pojištění v případě úmrtí, invalidity III. stupně a ztráty zaměstnání
 • pojištění v případě úmrtí, invalidity III. stupně a hospitalizace

 

Jaké doklady je potřeba doložit?

 • občanský průkaz

 

Důležité dokumenty ke stažení zde.

 

Jaké budu platit poplatky?
Abychom nemuseli zvyšovat cenu půjčky a promítat ji do úrokové sazby ponechali jsme u půjčky pouze vstupní poplatek ve výši 1 500 Kč za sjednání půjčky.
 
Potřebuji spolužadatele?
U úvěrů nad 300 000 Kč můžeme  vyžadovat spolužadatele.
Pozn.: V případě SJM je spolužadatel vyžadován vždy u částky nad 300 000 Kč.

 
Proč si mám sjednat pojištění schopnosti splácet?
Pojištění vás ochrání v případě nečekaných životních situací, např. v případě dlouhodobé hospitalizace, ztráty zaměstnání apod.
 
Jak požádat o odklad splátky?
Stačí zajít do banky a podepsat žádost o odklad splátky. Musíte tak učinit nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, aby byla splátka v následujícím měsíci odložena. Splátka je odložena včetně úroku. O odklad splátky můžete požádat nejdříve po 10 měsících řádného splácení. O odklad splátky můžete zcela zdarma žádat až 5x v průběhu doby splácení.

Reprezentativní příklad:

Chci si půjčit 300 000 Kč. Celková výše úvěru 301 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč. Doba trvání úvěru 96 měsíců. Úroková sazba 4,9 % p. a. Výše měsíční splátky 3 803 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 5,15 % p. a. Celková splatná částka 365 951 Kč.

Spinning wheel animation

Loading