Bydlení podle vašich představ? Konečně

Presto living

Díky PRESTO Půjčce na bydlení

 • Až 1 000 000 Kč, bez zajištění nemovitostí

 • Na doložení účelu máte až 6 měsíců

 • Možnost odložení splátky

Spočítejte si

Chci si půjčit peníze

Potřebuji si půjčit .
Úvěr mohu splatit do měsíců.
minimalizovat případná rizika pojištěním pro případ smrti, invalidity a .


Double click to edit calculator result component

PRESTO Půjčka na bydlení

Naplňte seznam svých přání! Využijte PRESTO Půjčku na financování potřeb spojených s bydlením.

Proč si sjednat PRESTO Půjčku?

 • půjčíme vám až 1 000 000 Kč na zlepšení vašeho bydlení, a to bez nutnosti zajištení nemovitostí
 • splácet můžete až 120 měsíců, na doložení účelu úvěru máte až 6 měsíců
 • při doložení účelu vám dáme ješte výhodnejší úrokovou sazbu než u PRESTO půjčky na cokoliv
 • půjčku nebo její část můžete kdykoliv splatit
 • až 5× si můžete odložit splátku (nejdříve lze odložit desátou měsíční splátku)
 • využijte výhody pojištění schopnosti splácet s volbou pojistného rizika

 

PRESTO Půjčka na bydlení (PDF, 537 kB)

 

Podmínky předčasného splacení úvěru

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. O záměru úvěr zcela nebo zčásti splatit musíte Banku písemně informovat nejpozději do 5 dnů před datem předčasné splátky.

 

Předčasné splacení úvěru lze provést zcela zdarma v následujících případech:

 • do výše 25 % z celkové výše úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o úvěru
 • v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení úvěru
 • v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka, nebo jeho manžela/partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti splácet úvěr.

V ostatních případech má Banka nárok na účelně vynaložené náklady, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Účelně vynaložené náklady Banky nesmí přesáhnout výši úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

V případě předčasného splacení spojeného s prodejem nemovitosti, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovitosti bylo financováno tímto úvěrem a kdy je doba trvání úvěrové smlouvy delší než 24 měsíců, nesmí účelně vynaložené náklady Banky přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše úvěru, max. však 50.000 Kč.

Důsledky nedodržení závazků

Nezaplatíte-li v termínu splatnosti jakýkoli dluh vyplývající ze smlouvy, jste povinen z tohoto dluhu po splatnosti hradit Bance po dobu prodlení, vedle úroků sjednaných ve smlouvě, ještě úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v plném znění, aktuálně ve výši 9 % p. a. (ročně). Tato výše úroků z prodlení je brána jako maximální možná. Berete na vědomí, že neuhrazení splatného dluhu podle smlouvy je závažným porušením smlouvy a že Banka je v takovém případě oprávněna odstoupit od smlouvy s účinky odstoupení do budoucna a stanovit okamžitou splatnost celého úvěru, případně, aniž by odstoupila od smlouvy o úvěru, prohlásit veškeré nebo některé dlužné částky za okamžitě splatné.

Banka před zesplatněním úvěru vyzve spotřebitele k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu 30 dnů.

Náklady spojené s vymáháním dlužné částky jsou uvedeny v Sazebníku.

Nabízíme vám řešení pro případ neočekávaných životních situací. Pojištění schopnosti splácet se vztahuje na úmrtí, invaliditu III. stupně, pracovní neschopnost nebo nedobrovolnou ztrátu zaměstnání či hospitalizaci.


Co získáte?

 • nižší cenu než u individuálních životních pojistek
 • možnost pojistit i ztrátu zaměstnání

 

Komu je produkt určený?

 • mladším 60 let
 • je zdráv
 • není ve starobním ani invalidním důchodu
 • není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků (nemá diabetes, může mít ale např. alergii)
 • není v pracovní neschopnosti

V případě rizika nedobrovolné ztráty zaměstnání klient navíc splňuje tyto podmínky:

 • je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou
 • byl zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době
 • nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru, nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr, neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou
 • pojištění pouze nových úvěrů

 

Výhody pro vás

 • ochrana vás a vaší rodiny
 • možnost pojištění proti riziku ztráty zaměstnání
 • žádné lékařské prohlídky
 • rychlé a snadné sjednání, stačí vyslovit souhlas s Rámcovou pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami

 

Můžete vybírat z těchto balíčků

 • pojištění v případě úmrtí, invalidity III. stupně a pracovní neschopnosti
 • pojištění v případě úmrtí, invalidity III. stupně a ztráty zaměstnání
 • pojištění v případě úmrtí, invalidity III. stupně a hospitalizace

 

Jaké doklady je potřeba doložit?

 • občanský průkaz

 

Důležité dokumenty ke stažení zde.

 

Jaké budu platit poplatky?
Abychom nemuseli zvyšovat cenu půjčky a promítat ji do úrokové sazby ponechali jsme u půjčky pouze vstupní poplatek ve výši 1 500 Kč za sjednání půjčky.
 
Potřebuji spolužadatele?
U úvěrů nad 300 000 Kč můžeme  vyžadovat spolužadatele.
Pozn.: V případě SJM je spolužadatel vyžadován vždy u částky nad 300 000 Kč.

 
Proč si mám sjednat pojištění schopnosti splácet?
Pojištění vás ochrání v případě nečekaných životních situací, např. v případě dlouhodobé hospitalizace, ztráty zaměstnání apod.
 
Jak požádat o odklad splátky?
Stačí zajít do banky a podepsat žádost o odklad splátky. Musíte tak učinit nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, aby byla splátka v následujícím měsíci odložena. Splátka je odložena včetně úroku. O odklad splátky můžete požádat nejdříve po 10 měsících řádného splácení. O odklad splátky můžete zcela zdarma žádat až 5x v průběhu doby splácení.

Reprezentativní příklad:

Chci si půjčit 300 000 Kč. Celková výše úvěru 301 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč. Doba trvání úvěru 96 měsíců. Úroková sazba 4,9 % p. a. Výše měsíční splátky 3 803 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 5,15 % p. a. Celková splatná částka 365 951 Kč.

Spinning wheel animation

Loading