Každý může ušetřit s úrokem jen 3,89 % p.a.

 

 

 • financování libovolných osobních potřeb

 • rychlé a snadné řešení: čerpání okamžitě po podpisu smlouvy přímo na váš účet

 • splácejte flexibilně: zvolte si den splátky nebo si splátku odložte

Orientační kalkulačka pro PRESTO Půjčku na cokoliv

remove

add

remove

Měsičně

add

Měsičně

Měsičně

Jak probíhá sjednání PRESTO Půjčky na cokoliv?

Zavoláme vám

Telefonicky s vámi domluvíme schůzku na nejbližší pobočce.

Přijdete na pobočku a přinesete sebou potřebné doklady

Budete potřebovat občanský průkaz, potvrzení o příjmu nebo výpisy z účtu, případně daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok.

Sepíšeme s vámi Žádost o PRESTO Půjčku

Pokud bude vaše žádost schválena, připravíme půjčku podle vašich představ, podepíšeme Smlouvu o PRESTO Půjčce a peníze odešleme na váš účet.

Mohlo by vás zajímat

Důležité informace související se sjednáním půjčky na cokoliv

PRESTO Půjčka na cokoliv s odměnou za řádné splácení

Každý může ušetřit s úrokem jen 3,89% p.a. za řádné splácení

Při splnění podmínek získáte odměnu za řádné splácení. Řádné splácení půjčky přináší zajímavou úsporu.        

  měsíce
doba splácení při řádném splácení
60    66    72    84   
doba splácení bez řádného splácení 76    84    96    120   

Co pro odměnu udělat?

 • sjednejte si PRESTO Půjčku na cokoliv s dobou splatnosti 60, 66, 72 nebo 84 měsíců a řádně půjčku splácejte
 • neproveďte úplné předčasné splacení půjčky

 

Splnění podmínek pro získání odměny za řádné splácení je snadné

 

K přiznání odměny stačí:

 • pravidelné splácení úvěru bez úplné předčasné splátky
 • žádné prodlení splátky delší než 29 dní
 • prodlení s úhradou splátky maximálně 3 krát 6-29 dní (tzn. i při 5 denním zpoždění dokonce i každé splátky nepřicházíte o odměnu)

 

NAVÍC vás  ihned kontaktujeme prostřednictvím SMS, telefonu, později i dopisem, abyste měli možnost včas zareagovat a splátku uhradit a tak odměnu získat!

Parametry PRESTO Půjčky na cokoliv
 • výše půjčky od 20 000 Kč až do 1 000 000 Kč (nad 300 000 Kč může být vyžadován spolužadatel)
 • zajímavá úroková sazba 3,89% p.a. za řádné splácení opravdu pro KAŽDÉHO
 • volitelná doba splatnosti 12 – 120 měsíců
Proč si sjednat PRESTO Půjčku na cokoliv a komu je půjčka určena?
 • Vynikající půjčka na trhu s úrokovou sazbou jen 3,89 % p. a. za řádné splácení pro každého. Odměna za řádné splácení půjčky platí u půjčky s dobou splatnosti 76, 96 nebo 120 měsíců (předčasná splátka bankou po 60, 72 nebo 84 měsících) viz tabulka, při řádném splácení a neuskutečnění předčasného splacení půjčky.
 • Flexibilita – sami si zvolíte datum splácení a výši splátky.
 • Rychlé a snadné řešení – čerpání okamžitě po podpisu smlouvy přímo na váš účet.
 • Jistota – pojištění schopnosti splácet s volbou pojistného rizika, které vás ochrání v případě nečekaných životních situací. Pokrývá kromě hlavních rizik (smrt a trvalá invalidita III. stupně) i jedno z dalších volitelných rizik: ztrátu zaměstnání, pracovní neschopnost, hospitalizaci.
 • Odložení splátky – možnost až 5× odložit splátku (nejdříve lze odložit desátou měsíční splátku).

 

Komu je produkt určený

 • Všem, kteří si chtějí splnit svá přání. Naši výhodnou PRESTO Půjčku na cokoliv můžete využít podle svých představ bez dokladování účelu využití prostředků z půjčky.
 • Pokud jste starší 18-ti let, máte trvalý pobyt a příjmy v ČR, nejste ve zkušební či výpovědní lhůtě a je na vás telefonické spojení pak žádosti o půjčku nic nebrání.
PRESTO Půjčka na cokoli s pojištěním schopnosti splácet

Víte, jak byste spláceli svoji PRESTO Půjčku v případě nemoci nebo ztráty zaměstnání? Pojištění schopnosti splácet nabízí jedno z řešení. Pojistka se vztahuje na úmrtí, invaliditu III. stupně / přiznání průkazu ZTP/P, pracovní neschopnost, nedobrovolnou ztrátu zaměstnání či závažné onemocnění.

 

Co získáte?

 • nižší cenu než u individuálních životních pojistek
 • možnost se pojistit i na závažné onemocnění

 

Parametry produktu

 • pojištění schopnosti splácet vás ochrání v případě některých nepříjemných životních situací, např. při výpadku pravidelných příjmů a tedy neschopnosti splácet závazky vyplývající ze smlouvy o PRESTO Půjčce

 

Komu je produkt určený?

Všem žadatelům o PRESTO Půjčku, kteří splňují tyto podmínky:

 • je mladší 60 let
 • je zdráv
 • není v invalidním důchodu
 • není v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků (nemá diabetes, může mít ale např. alergii)
 • není v pracovní neschopnosti

 

V případě rizika nedobrovolné ztráty zaměstnání klient navíc splňuje tyto podmínky:

 • je zaměstnán v pracovním nebo služebním poměru, a to i na dobu určitou, nebo aktivně vykonává samostatnou výdělečnou činnost (tj. nemá přerušenou samostatnou výdělečnou činnost)
 • není ve zkušební době
 • nevede jednání o skončení pracovního poměru nebo služebního poměru dohodou, nepodal výpověď z pracovního poměru nebo služebního poměru, nebyla mu dána výpověď ze strany zaměstnavatele, ani neprobíhá ukončování pracovního nebo služebního poměru jiným způsobem

 

V případě rizika závažného onemocnění klient navíc splňuje tyto podmínky:

 • potvrzuje, že mu nikdy nebylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění

 

Jaké jsou výhody pro klienta?

 • chrání klienta a jeho rodinu
 • možnost pojištění proti riziku závažných onemocnění
 • žádné lékařské prohlídky
 • rychlost a snadnost sjednání, stačí vyslovit souhlas s Rámcovou pojistnou smlouvou

 

Parametry produktu

Výběr z těchto balíčků:

 • BASIC          
  pojištění v případě úmrtí, invalidity III. stupně / přiznání průkazu ZTP/P
 • STANDARD 
  pojištění v případě úmrtí, invalidity III. stupně / přiznání průkazu ZTP/P, pracovní neschopnosti
 • FULL            
  pojištění v případě úmrtí, invalidity III. stupně / přiznání průkazu ZTP/P, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a závažného onemocnění

  

Jaké doklady je potřeba doložit?

 • občanský průkaz
Průvodce PRESTO Půjčkou na cokoliv

Chcete se v klidu seznámit s parametry naší půjčky, vytiskněte si je a přečtěte.

Průvodce PRESTO Půjčkou
Důsledky nedodržení závazků

Nezaplatíte-li v termínu splatnosti jakýkoli dluh vyplývající ze smlouvy, jste povinen z tohoto dluhu po splatnosti hradit Bance po dobu prodlení, vedle úroků sjednaných ve smlouvě, ještě úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v plném znění, aktuálně ve výši 8,25 % p. a. (ročně). Tato výše úroků z prodlení je brána jako maximální možná. Berete na vědomí, že neuhrazení splatného dluhu podle smlouvy je závažným porušením smlouvy a že Banka je v takovém případě oprávněna odstoupit od smlouvy s účinky odstoupení do budoucna a stanovit okamžitou splatnost celého úvěru, případně, aniž by odstoupila od smlouvy o úvěru, prohlásit veškeré nebo některé dlužné částky za okamžitě splatné.

Výše uvedený odstavec není uplatňován v období do 31.10.2020, kdy zastavujeme sankční úročení PRESTO Půjček, pokud klient požádá o využití ochranné doby podle § 4, 5 zákona č. 177/2020 Sb., o některých opařeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID - 19.

Banka před zesplatněním úvěru vyzve spotřebitele k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu 30 dnů.

Náklady spojené s vymáháním dlužné částky jsou uvedeny v Sazebníku.

Uvažujete o předčasném splacení?

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. O záměru úvěr zcela nebo zčásti splatit musíte Banku písemně informovat nejpozději do 5 dnů před datem Předčasné splátky.

Předčasné splacení úvěru lze provést zcela zdarma v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení úvěru.

Banka má nárok na účelně vynaložené náklady, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

Pokud se rozhodnete úvěr
předčasně splatit, nemáte nárok na Odměnu za řádné splácení.

FAQ a užitečné dokumenty

Jaké budu platit poplatky?

Abychom nemuseli zvyšovat cenu půjčky a promítat ji do úrokové sazby, ponechali jsme u půjčky pouze vstupní poplatek ve výši 1 500 Kč za sjednání půjčky.

Potřebuji spolužadatele?

U úvěrů nad 300 000 Kč můžeme vyžadovat spolužadatele. V případě SJM (Společné jmění manželů) je vyžadován vždy podpis čestného prohlášení druhého z manželů, pokud již není spolužadatelem daného úvěru.

Proč si mám sjednat pojištění schopnosti splácet?

Pojištění vás ochrání v případě nečekaných životních situací, např. v případě dlouhodobé hospitalizace, ztráty zaměstnání apod.

Jak požádat o odklad splátky?

Stačí zajít do banky a podepsat žádost o odklad splátky. Musíte tak učinit nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci, aby byla splátka v následujícím měsíci odložena. Splátka je odložena vč. úroku. O odklad splátky můžete požádat nejdříve po 10-ti měsících řádného splácení. Odklad splátky učinit zcela zdarma až 5x v průběhu doby splácení.

Užitečné dokumenty

 

Reprezentativní příklad:

Chci si půjčit 250 000 Kč • Celková výše úvěru 251 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč • Doba trvání úvěru 96 měsíců (při nesplnění podmínek řádného splácení) • Úroková sazba 10,78 % p. a. • Výše měsíční splátky 3 921 Kč • Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 11,50 % (při nesplnění podmínek řádného splácení) • Celková splatná částka 379 041 Kč.

 

Při řádném splácení bude odměna realizována formou předčasné splátky bankou s tím, že doba splácení bude jen 72 měsíců, úroková sazba 3,89 % p. a. RPSN 4,52 % a celková částka splatná spotřebitelem 282 312 Kč. Výše měsíční splátky se nemění. Bližší podmínky odměny najdete v úvěrové smlouvě.

 

Odměna za řádné splácení půjčky se vztahuje jen na PRESTO Půjčku – Převedení úvěrů a PRESTO Půjčku na cokoliv pro jakoukoliv výši úvěru s dobou splatnosti 76, 84, 96 nebo 120 měsíců (předčasná splátka bankou po 60, 66, 72 nebo 84 měsících), při řádném splácení klientem a neuskutečnění úplného předčasného splacení půjčky. 

 

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo