Hypotéka na pořízení nemovitosti

Proč platit nájem a stále nemít nic vlastního?

 • Půjčíme vám až 90 % odhadní hodnoty nemovitosti

 • Splátky si můžete rozložit až na 30 let

Spočítejte si

Chci si pořídit hypotéku ve výši na moje bydlení . Hodnota nemovitosti je cca . Počet osob v naší domácnosti je . Čistý měsíční příjem domácnosti je . Maximální úvěrový limit na kreditní kartě a kontokorentech je . Pravidelné splátky úvěrů celé domácnosti jsou / měsíc a ostatní pravidelné výdaje jsou / měsíc. Zajímalo by mě, jaká bude měsíční splátka úvěru při splatnosti let.


Double click to edit calculator result component

Hypotéka na pořízení nemovitosti

Proč platit nájem a stále nemít nic vlastního? Pořiďte si vlastní bydlení a my vám pomůžeme nastavit splátky tak, aby vás zbytečně nezatěžovaly.

Získali jsme 1. místo v kategorii Hypoték za produkt U hypotéka účelová.

U hypotéka účelová - Finanční produkt roku 2019

 

Proč si sjednat U hypotéku?

 • Půjčíme vám až do 90 % odhadní hodnoty nemovitosti
 • Splátky si můžete rozložit až na 30 let
 • U hypoték na bydlení úrokové sazby již od 1,79 % p.a.
 • Spolupracujeme s mnoha developerskými společnostmi

Průvodce hypotékou (PDF 507 kB)

Důležité dokumenty ke stažení

 • maximální výše není omezena, půjčíme vám až do 90 % odhadní hodnoty nemovitosti 

Čím hypotéku zajistím?

 • hypotéku můžete zajistit kupovanou nemovitostí, nebo jinou nemovitostí k bydlení na území České republiky
 • pokud kupujete družstevní byt, musíte zajistit hypoteční úvěr nemovitostí v osobním vlastnictví

Jaký typ úrokové sazby zvolit?

 • fixní úroková sazba – sami si zvolíte délku fixace od 1 roku do 10 let, po kterou je úroková sazba a splátka neměnná bez ohledu na aktuální ekonomickou situaci

Jak budu hypotéku čerpat?

 • hypotéku můžete vyčerpat do 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy

Jak budu hypotéku splácet?

 • hypotéku můžete splácet až 30 let
 • po dobu čerpání splácíte pouze úroky z čerpané částky a až následující měsíc po vyčerpání hypotéky začnete splácet pravidelnou anuitní splátku

Co si můžete vybrat navíc?

 • kromě peněz na úhradu kupní ceny získat ještě peníze na cokoliv

Cizoměnovou hypotékou se rozumí takový úvěr, kde má alespoň jeden z žadatelů příjem v cizí měně, nebo bydliště mimo Českou republiku. Cizoměnová hypotéka je nabízena v CZK. Pokud by se směnný kurz Banky  deviza střed  měn CZK  a měny, ve které máte příjem či bydliště,  změnil minimálně o 20 % ve prospěch CZK  oproti kurzu Banky deviza střed ke dni uzavření smlouvy o úvěru, máte právo na předčasné splacení svého úvěru, aniž by Banka na Vás požadovala úhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením.  

Máte právo splatit úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. O záměru úvěr zcela nebo zčásti splatit musíte Banku písemně informovat nejpozději do 10 dnů před datem Předčasné splátky.

Předčasné splacení úvěru lze provést zcela zdarma v následujících případech:

 • do 3 měsíců poté, co vám byla sdělena nová výše zápůjční úrokové sazby
 • do výše 25 % z celkové výše úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o úvěru
 • v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba
 • v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení úvěru
 • v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka, nebo jeho manžela/partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti splácet úvěr.

V ostatních případech má Banka nárok na účelně vynaložené náklady, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Účelně vynaložené náklady Banky nesmí přesáhnout výši úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

V případě předčasného splacení spojeného s prodejem nemovitosti, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovitosti bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento úvěr zajištěn a kdy je doba trvání úvěrové smlouvy delší než 24 měsíců, nesmí účelně vynaložené náklady Banky přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše úvěru, max. však 50.000 Kč.

V případě celkového splacení úvěru dojde k zániku zástavního práva a tím i k zániku zákazu zcizení a zatížení.

Nezaplatíte-li v termínu splatnosti jakýkoli dluh vyplývající ze smlouvy, jste povinen z tohoto dluhu po splatnosti hradit Bance po dobu prodlení vedle úroků sjednaných ve smlouvě, ještě úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, aktuálně ve výši 8,25% p. a. (ročně).

Tato výše úroků z prodlení je brána jako maximální možná. Berete na vědomí, že neuhrazení splatného dluhu podle smlouvy je závažným porušením smlouvy a že Banka je v takovém případě oprávněna odstoupit od  smlouvy s účinky odstoupení do budoucna a stanovit okamžitou splatnost celého úvěru, případně, aniž by odstoupila od smlouvy o úvěru, prohlásit veškeré nebo některé dlužné částky za okamžitě splatné.

Banka před zesplatněním úvěru vyzve spotřebitele k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu 30 dnů.

Náklady spojené s vymáháním dlužné částky jsou uvedeny v Sazebníku.

Pojištění nemovitosti
Ochráníme váš dům či byt před celou řadou nepříznivých událostí, jako jsou požáry, povodně, výbuchy, krádeže, vandalismus a mnohé další.

Pojištění domácnosti
Ochráníme vaši domácnost před celou řadou nepříznivých situací jako jsou pořáry, povodně, krádeže, výbuchy, vandalismus a mnohé další.

Pojištění odpovědnosti
Vytopili jste sousedy? Rozbil váš potomek okno při fotbale? Shodili jste vázu v obchodě? Nemusíte se obávat, náhradu škody převezmeme za vás.

Pojištění schopnosti splácet
Při nečekaném výpadku příjmů budete schopni hradit měsíční splátky.

Důležité dokumenty ke stažení zde.

 

U konto
Nechte si posílat 12 000 Kč a můžete mít konto zadarmo.

Reprezentativní příklad:

Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 2 000 000 Kč. Doba trvání úvěru 300 měsíců. Úroková sazba 2,39 % p.a., pevná úroková sazba na 10 let. Výše měsíční splátky 8 862 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 2,44 %. Do RPSN jsou započítány jednorázové náklady na poskytnutí úvěru 2 900 Kč, vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč a ověření podpisu 30 Kč. Celková splatná částka 2 666 967,13 Kč.

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Informace k úrokové sazbě:
Úroková sazba 2,19% je platná pro fixaci na 10 let, při sjednání pojištění schopnosti splácet a při poskytnutí úvěru ve výši maximálně 80% hodnoty poskytnutého zajištění.

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo