Kurzovní lístek / Exchange rates

CSV formát

XLS formát

Foreign Exchange Table
Kód měny
Currency code
Jednotka
Unit
Nakupujeme
We buy
Prodáváme
We sell
Střed
Mid
ČNB
Změna
Change
RUB
2.99992 %
RUB
2.99992 %
RUB
2.99992 %
RUB
2.99992 %

Kód měny
Currency code:

AUD

CSV formát

XLS formát

Kurzovní lístek představuje aktuálně platné kurzy pro směnu zahraničních měn do české koruny (CZK) a naopak./ The exchange rate is the current exchange rate for foreign exchange to the Czech crown (CZK) and vice versa.

Pro nákup nebo prodej cizí měny přesahující v součtu ekvivalent CZK 1 000 000 (včetně) může banka použít individuální kurz vycházející z aktuální situace na mezibankovním devizovém trhu. Banka si vyhrazuje právo na změnu kurzovního lístku v průběhu dne./Purchase or sale of foreign currency exceeding in total the equivalent of CZK 1 000 000 (inclusive) may be subject to an individual exchange rate based on the current situation on the interbank market. The bank reserves the right to change the list of exchange rates during the business day.

 

Konverze dvou cizích měn je prováděna tzv. promptním křížovým kurzem dle ust. 15.4 písm. c) Obecných obchodních podmínek banky, tzn. prostřednictvím české měny./ Conversion of two foreign currencies is managed by the prompt cross currency-rate according to 15.4 c) General Business Terms and Conditions, ie. using Czech currency rate.

 

Nákup a prodej valut je bez poplatku/ Purchase and sale of foreign currency in cash is free of charge.

Klient může od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit do 3 hodin od provedení směnárenského obchodu, a to na obchodním místě, na kterém směnárenský obchod provedl./ The Client may withdraw from the exchange contract within 3 hours of making the exchange transaction at the point of sale where the foreign exchange transaction was executed.

Provozovatel/Operator: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608, IČ 64948242.

 

XML formát ke stažení

 

Kurzovní lístek pro službu DCC (Dynamic Conversion rate) naleznete zde.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo