Vaše nová VISA karta

Nová karta VISA je orientována na výšku

Stejně jako je pro nás velmi důležitá přehlednost a bezpečnost našeho mobilního bankovnictví Smart banking, je tomu tak i u nové karty VISA. Ta má kvůli větší přehlednosti design orientovaný na výšku, což navíc skvěle vypadá. Pro ochranu vašich úspor je přední strana nové karty zcela anonymní a díky tomu bezpečnější než kdy dříve.

Číslo karty, vaše jméno a datum platnosti pak naleznete na zadní straně. 16 znaků dlouhé číslo karty, které bylo na původních kartách při přepisování v online nákupech nepřehledné, jsme rozdělili pod sebe. Nově ho tedy naleznete rozepsané na 4 řádky po 4 číslech. Věříme, že tuto inovaci pro online nákupy, které se stávají čím dál tím více využívané, oceníte a přepisování čísla karty při platbách v e-shopech, se pro vás stane mnohem pohodlnější. Na nové kartě VISA naopak nenaleznete již nevyužívaný podpisový proužek.

 

Visa karta | UniCredit Bank - přední strana
 
 
Visa karta | UniCredit Bank - zadní strana

Nahlášení ztráty nebo odcizení karty


V případě ztráty či odcizení Vaší platební karty kontaktujte, prosím, Infolinku +420 221 210 031 (pro volání ze zahraničí +420 221 118 540 – linka je zpoplatněná standardními telefonními poplatky).

Deset rad pro používání platebních karet


  • KARTA JE VÍC NEŽ HOTOVOST. K platební kartě se chovejte stejně jako k penězům. Buďte na ni opatrní a noste ji odděleně od dokladů. Platební kartu podepište ihned při převzetí do podpisového proužku. Po skončení platnosti neodevzdanou neplatnou kartu znehodnoťte.
  • JAKO OKO V HLAVĚ. Stále si kartu hlídejte a při provádění transakcí ji nespouštějte z očí. Platební kartu nikomu nepůjčujte ani nedávejte do zástavy. Pravidelně kontrolujte, že stále víte, kde kartu máte, i když ji nepoužíváte každý den.
  • PIN JE KLÍČ K VAŠEMU ÚČTU. PIN uchovejte v naprosté tajnosti. PIN si nikam nezaznamenávejte! Za žádných okolností jej nesdělujte jiné osobě, bance ani policii či jiným orgánům.
  • DŮVĚRYHODNOST. Platební kartu používejte pouze na důvěryhodných obchodních místech (včetně internetových) a důvěryhodných zařízeních. Nemáte-li k obchodníkovi důvěru, použijte k platbě raději hotovost.
  • ZADÁVÁNÍ PINU. PIN zadávejte vždy diskrétně. Dbejte na to, aby ho nemohl nikdo odpozorovat. Při zadávání PIN u bankomatu nebo terminálu zakryjte klávesnici tělem a volnou rukou i shora a zabraňte jeho odezření nebo snímání kamerou.
  • PLATBA KARTOU. Po skončení transakce zkontrolujte, zda vám byla vrácena skutečně vaše platební karta. Uschovejte si potvrzení o kartové transakci. Obchodník je oprávněn ověřit si vaši totožnost, proto s ním spolupracujte.
  • POZOR NA DOKUMENTY. Zbavujte se opatrně všech dokumentů, které obsahují celé číslo vaší karty. Před vyhozením je roztrhejte nebo rozdrťte.
  • NEODKLÁDEJTE KONTROLU. Pečlivě kontrolujte výpisy kartových transakcí z banky nebo kartové společnosti vůči prodejním a výplatním dokladům. Pokud zjistíte neobvyklou transakci, kontaktujte ihned vydavatele karty.
  • ZTRÁTA KARTY. Při ztrátě nebo odcizení platební karty jednejte rychle a kartu ihned zablokujte u vydavatele, poté v případě krádeže kontaktujte policii. K zablokování použijte telefonní číslo +420 221 210 031 nebo +420 224 221 017.
  • INFORMUJTE SE. UniCredit Bank k platebním kartám poskytuje další doplňkové služby a produkty sloužící ke zvýšení bezpečnosti nebo zmírnění následků případného zneužití karty.

 

Benefit program pro držitele karet VISA Premium a VISA Business od společnosti VISA


Jedná se o slevy u partnerů, kteří jsou nadstandardem ve svém oboru. Také jsme připravili služby, které je možné využít především na cestách.

Společnost VISA


Společnost VISA je globální platební společnost, která umožňuje spotřebitelům, firmám, bankám i vládním organizacím placení v digitálním prostředí. Působí ve více než 200 zemích a oblastech po celém světě.