Vítejte v  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia patří na obou trzích mezi přední finanční instituce a je členem skupiny UniCredit, úspěšné celoevropské komerční banky. 

Podle ukazatele Net Promoter Score jsme bankou s nejspokojenějšími klienty na českém a slovenském trhu a zároveň atraktivním zaměstnavatelem.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia je úspěšnou univerzální obchodní bankou pokrývající všechny finanční potřeby svých klientů. Klientům nabízíme vysokou odbornost podloženou dlouhou tradicí a vedoucím postavením v korporátním a privátním bankovnictví, a také i inovativní přístup a kvalitní řešení v retailovém bankovnictví. Jsme bankou první volby pro klienty v našich tradičních, jako i v nových strategických segmentech. Pokrýváme finanční potřeby individuálních a privátních klientů, podnikatelů, korporátních i mezinárodních firem, kterým poskytujeme kromě jiného i špičkové služby v oblasti strukturovaného a akvizičního financování, syndikovaných úvěrů, financování komerčních nemovitostí, zemědělství či financování ze strukturálních fondů EU.

O UniCredit

UniCredit je jednoduchá úspěšná celoevropská komerční banka s plnohodnotným korporátním a investičním bankovnictvím, která přináší svým klientů produkty a služby prostřednictvím své unikátní obchodní sítě v západní, střední a východní Evropě.
 

Pomocí skutečných řešení, která využívají synergií mezi retailovým, privátním, firemním a investičním bankovnictvím, plníme skutečné potřeby klientů. Způsob, jakým tato řešení poskytujeme, je stejně důležitý, jako řešení samotná, protože vše, co děláme, vychází ze zásad etiky a respektu.
 

Jsme bankou pro všechno, na čem záleží. Disponujeme lokálními znalostmi i mezinárodní působností a naše klienty podporujeme a poskytujeme jim bezkonkurenční přístup ke špičkovým produktům a službám na 14 klíčových evropských trzích. Díky udržitelnému obchodnímu růstu zůstává UniCredit celoevropským vítězem.

 

Evropská bankovní síť UniCredit zahrnuje Itálii, Německo, Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko,


 

Profil společnosti

 

⇓ Stáhněte si firemní profil

 


Jednoduše úspěšná celoevropská obchodní banka

Jako "Jedna banka, jedna UniCredit" funguje celá skupina jako jeden tým na všech svých trzích a obchodních divizích, aby se výzvy současného scénáře staly příležitostmi.

 


Naše silné stránky jsou

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo